گروه آموزشی پایه چهارم ابتدایی

گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان دیّر

شعر بخش اول کتاب علوم

 

به نام خداوند جان آفرین                      حکیم سخن در زبان آفرین

 

 

تدریس به عنوان یک روش کار به معلمان امکان می دهدتا در فعالیت های

 

اموزشی وپرورشی به تعیین ،توصیف وتحلیل موضوعات بپردازد  واین امر

 

میسر نمی شود مگر با تعامل و رفتار متقابل معلم وشاگرد بر اساس طرحی

 

منظم که در آن مشخص می کند چه باید یاد گر فته شود تا بر اساس آن محتوای

 

آموزشی  وفعالیت های متناسب با درک وفهم شاگردان فراهم گردد.

 

گر چه حرفه ی معلمی کاری پیچیده است ، یادگیری ویاد دهی شیو ه های

 

تدریس بسیار پیچیده تر بوده چون همزمان با دانش آموز ،معلم خود نیز باید

 

یاد بگیرد که چه مهارت ها وشیوه هایی طراحی وبرنامه ریزی کند تا متناسب

 

با نیاز وفهم دانش آموز باشد واو به اسانی بتواند مطالب رایا د گیرد .

 

در سال تحصیلی جاری  (89-88) در پایه ی چهارم آموزشگاه شهید فهمیده

 

طرح وشیو ه ی نوین آموزشی  با رویکرد تدریس همراه با اشعار  کودکانه 

 

اجرا گردیده است .

 

در این شیوه پنج بخش از  کتاب علوم تجربی سال چهارم به صورت منظوم 

 

به اشعار کودکانه تبدیل گردیده است.   با استفاده ا ز شیوه ی گروه بندی

 

وبا روش نمایشی تمام مطالب ومو ضوعات درسی در قالب شعر وبابیان

 

ساده ودلنشین توسط خود دانش آموزان در کلاس درس باز گو ونمایش داده –

 

می شود . لازم به ذکر است  بخش اول کتاب که در کلاس آموزش داده شده

 

به پیوست ارسال گردیده است.

 

 

 

از جمله فواید این روش می توان :

 

1- دانش آموزان ابتدایی به شعر به ویژه شعر کودکانه علاقه ی زیادی نشان

 

می دهند .

 

2- اشعار کودکانه جذاب وفهم آن برای دانش آموزان ساده و راحت تر است .

 

3- جنب وجوش بیش تری در دانش آموزان برای یاد گیری به وجود می آورد

 

4- دانش آموزان خود را در گیر باموضوع درس می کنند و در کلاس فقط نقش

 

مستمع ایفا نمی کنند .

 

5- دانش اموز خود شعر می خواند ، با دانش آموزان دیگر هم خوانی می کند واین

 

تکرار و تمرین در یاد گیر ی عمقی او تأ ثیر به سزایی دارد.

 

6- کلاس درس برای او خسته کننده نیست ، شور ونشاط وشادی را به همراه دارد.

 

 

                                                    باسپاس                

 

                     

 

                   خسرو هوشیار آ موزگار پایه چهارم آموزشگاه  شهید فهمیده


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 10:55  توسط خسرو هوشیار  | 

شعر بخش 10 کتاب علوم چهارم

به نام خدا

      

                     دانش آموزان عزیز شعری که برایتان سروده شده در مورد بخش 10

 

                      کتاب علوم چهارم ابتدایی ( زمین وهمسایه های آن ) است.

 

                      این شعر به شما کمک می کند تا مطالب این بخش راراحت تر یاد

 

                     بگیرید . شما می توانید با راهنمایی معلّم گرامیتان آن را در کلاس

 

                     اجرا کنید .

 

                                              منظومه ی شمسی

                  

 

                       خورشید تابان منم                              زرد و درخشان منم

 

تو آسمون ثا بتم                                   پیش همه رابطم

 

                      نخستین سیاره ام                                  عطارد حاره ام

 

                     همسایه ی خورشید م                          تن پرور و رشیدم

 

                     من داغ داغ داغم                                 کسی نیاد سراغم

 

                 زهره خانم من هستم                            با همه دوست دوستم

 

                     پر نور و تابنده ام                                 در آسمان زنده ام

 

                     اندازه ی  زمینم                                   کوه و دشت را می بینم

 

                     نزدیک خورشید م من                           بی آب وگرمسیرم من

 

                     بعد از زهره زمینم                                هر موجودی می بینم

 

 

سفید و آبی هستم                             زیبا و عالی هستم

 

دوست زمین منم من                       نزدیک پروینم من

 

هوا و آب    ندارم                             از خودنشان   میزارم

 

سطح من از غبار است                     سنگ های نرم درآن است

 

کوه بلندی دارم                                 پر از گودال وچاهم

 

دور زمین می گردم                            چهارهفته ای می چرخم

 

از خود نوری ندارم                           نور را از خورشید میآرم

 

 نام نورم  مهتاب است                         نورانی وشب تاب است

 

                     تلسکوب را نگاه کن                            من را درآن جدا کن

 

                      به شکل گردیم من                               سفید و ابر یم من

 

                     نه گرمم و نه سردم                              پر از شادی ودردم

 

                     آب و هوایی دارم                                مکان و جایی دارم

 

                    مریخ سرخ رنگ منم                             بعد از زمین آمدم

 

                    درون خود آب دارم                               چه فایده یخ زارم

 

                 دو سال یک بار می گردم                           دور خورشید می چرخم

          

                 سطح من از بیابا ن                                       عین زمین فراوان

 

بزرگترین سیاره                           مشتری جان نام داره

 

از جنس گاز دارم                          در خود یک راز دارم

 

حلقه ی روشن دارم                       به دوراین تن دار

 

                    

 

 

                      زیباترین سیاره ام                            زحل جان نام دارم

   

               یک نام فارسی دارم                          بهرام به یاد می آرم

 

                       از جنس گاز هستم                            زیبا و ناز هستم

 

                       سه سیاره ی دیگر                            به آن ها خوب بنگر

 

                      اورانوس هست وننپتون                      پلوتو دور ترازآن

 

                      از خورشید خیلی دورند                      خیلی سرد وکم نورند

 

                         

 

 

                                                       همیشه شاد وبا نشاط باشید

 

 

                                 خسرو هوشیار سر گروه آموزشی پایه ی چهارم شهرستان دیّر

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 15:54  توسط خسرو هوشیار  | 

نمونه سوالات چها رگزینه ای درس ریاضی

     

                                                        به نام خداوند جان آفرین

             

                    نمونه سوالات چهار گزینه ای درس ریاصی       پایه ی چهارم ابتدایی                                                      ________________________________________________________________

 1- با اضافه کردن 213به کدام یک از اعداد زیر دویست وپنجاه وشش هزار وسی وپنج حاصل می شود ؟

 

الف ) 25422             ب  255822               ج) 256648                      د  25848

____________________________________________________________________________

2-  عدد <<نه میلیون ونوزده هزار ونه >> کدام است ؟

 

 الف ) 9109009            ب ) 9190009              ج )  901909          د ) 9019009

 

 3-در شکل روبرو چند نیم خط وجود دارد ؟                   

 

الف )5                   ب ) 3                              ج ) 7                   د)  8

 

 4- کدام گزینه طرف دوم تساوی مقابل می باشد ؟                    ؟ = ( 3×2) × 5

 

 الف ) 3 ( 2 × 5 )        ب ) 3× (2 × 5 )            ج ) 3 × ( 2 + 5 )            د) ( 3   2 ) × 5

_________________________________________________________________________

5- با توجّه به عبارت درستی تقسیم ، خارج قسمت و باقی مانده به ترتیب کدام است ؟

 

                                                    23 > 22                956= 22 + (23×41  )

 

   الف) 23 ،41               ب ) 22،41                     ج )965 ،41               د) 22 ،23

 

 6 – قیمت 4 شاخه گل 200تومان است . قیمت 10 شاخه گل از همان نوع چند تومان است ؟

 

 الف) 50 تومان                ب ) 2000 تومان                ج ) 500 تومان             د) 600تومان

_________________________________________________________________________

 7- درمتوازی الاضلاع اگر ضلع های متوالی برهم عمود باشند  شکل حاصل چه نام دارد ؟

 

   الف) لوزی              ب مثلث             ج) ذوز نقه                  د ) مستطیل                

_________________________________________________________________________

  8-  در جای خالی کدام یک از عدد های زیر می توان نوشت تا تساوی برقرار شود ؟

                             75 – 345= 75- (    - 742 )

 

  الف ) 397             ب) 395                    ج ) 359                           د)  379

 

 

 9-  شکل روبرو چند خط تقارن دارد ؟

 

   الف ) خیلی زیاد                ب ) 4               ج ) 2                      د ) ندارد

_________________________________________________________________________
 
10-  آ خرین رقم عددی است که در دهگان میلیون قرار دارد   ؟ آ ن عدد چند رقمی است ؟

 

 الف ) 8 رقمی                 ب ) 5 رقمی                           ج) 7 رقمی               د ) 4رقمی

 

 11- یک نجار چوبی را به طول 64 متر به چهار قسمت مساوی تقسیم می کند . طول خر قسمت چند متر شده است

 

 الف) 6 متر                    ب ) 14 متر                    ج ) 16 متر                   د ) 12متر 

 

 12 – هر پار ه خط چند عمود منصّف دارد ؟

 

 الف ) دو تا                     ب ) یکی                           ج ) سه تا                    د ) چهارتا

 

 13- ساسان 9 سال از خواهرش بزرگ تر است . او 13 سال دیگر چند سال از خواهرش بزرگ تر است؟

 

 الف ) 13سال                         ب ) 23 سال            ج ) 9سال                      د ) 6 سال

 

 14- وقتی دو خط موازی هستند که :

 

 الف بین آن ها زاویه راست باشد                                          ب ) هم دیگر را قطع کنند

 

 ج ) فاصله بین آن ها در تمام نقاط یکسان باشد                          د ) فقط یک نقطه مشترک داشته باشد

_________________________________________________________________________

 15- کدام دسته از عدد های زیر می تواند باقی مانده ی تقسیم یک عدد بر 5 باشد ؟

 

 

 الف ) 7، 5 ، 6               ب ) 1، 4 ، 0           ج) 5 ، 0 ، 2             د  ) 4 ، 1 ، 6

 

16- در شکل روبرو چند زاویه باز وجود دارد ؟                                               

 

 الف ) 2                     ب ) 4                     ج ) 8                     د ) 10        

 

 17- کدام یک از خصوصیات مستطیل نیست ؟

 

 الف ) قطر ها مساوی است                         ب ) عمود منصّف بودن قطر ها

 

 ج ) زاویه های مساوی                             د ) عمود بودن اضلاع متوالی    

 

 18- مجموع سن سه نفر 27 سال است . مجموع سن آن ها 5 سال قبل چه قدر بوده است ؟

 

 الف ) 12 سال               ب ) 22 سال                     ج ) 15 سال               د ) 19 سال

 

 19 – در کدام یک از شکل های زیر وتر وجود دارد ؟

 

 الف ) متوازی ا لاضلا ع         ب ) مربع                  ج ) مثلث قائم الزاویه         د ) مستطیل

 

 20 – شکل روبرو کدام عبارت را نشان می دهد ؟

 

 الف ) 4 ×3                            ب ) ( 3 ×4 ) ×2    

 

 ج ) 3 ×4                           د ) 2 + ( 3× 4 )      

 

 21- برای تشخیص زاویه راست از کدام وسیله استفاده می شود ؟

 

 الف ) خط کش                      ب ) نقاله                              ج )  متر              د ) گونیا

 

 22- در کدام یک از شکل های زیر تمام زاویه ها هم اندازه هستند ؟

 

 الف ) لوزی                ب ) متوازی الاضلاع                   ج) ذوزنقه               د ) مربع

 

 23 – کدام یک از شکل های زیر خط تقارن بیش تری دارد ؟

 

 الف ) مربع                        ب ) مستطیل                    ج ) متوازی الاضلاع             د ) لوزی

 

 24- کدام عدد از همه بزرگ تر است ؟

 

 الف)   58289                       ب ) 95820                  ج ) 58298           د ) 98258

 

 25 – کدام شکل زاویه ندارد ؟

 

 الف ) لوزی                  ب ) مثلث                         ج ) دایره                     د ) مربع

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 15:50  توسط خسرو هوشیار  | 

دانش آموز وافت تحصیلی

همچنین محیط خود خانواده  ، دوستان  ، اولیا و مربیان نیز بر موفقیت افراد اثر داشته ودر

 

افت تحصیلی ویا تر ک تحصیل آنان دخالت مستقیم دارد 0

 

 

 

 2-  انگیزه 

 

 

   دانش آموز وقتی دور ه ی دبستان را پشت سر  گذاشته وپا به دوره ی راهنمایی تحصیلی گذارد 

 

چون از نظر سنّی   و جسمی رشدکرده و وارد دوره ی پر از حادثه ی نوجوانی  گشته اند  و در

 

اجتماع  با چشم خود دیده و حس می کنند  اگر افراد بیسواد و کم سواد نسبت به  افراد تحصیل کرده

 

باسواد   دارای زندگی بهتر و راحت تر هستند0

 

 با  دوگانگی و تضاد روبرو می شوند وبا خود می اندیشند که برای چه باید درس بخوانند وخود را به

 

 زحمت و رنج بیندازنند و تلاش وکوشش نمایند و به همین خاطر این فکر آنان را کلافه و پریشان می

 

 نماید و انگیزه ادامه تحصیل رادر آنان کاهش پیدا میکند  وبه  افت یا ترک تحصیل منجر می گردد

 


     راهکار

 

  برای این که بتوانیم انگیزه را در دانش آموزان بالا برده ویا انگیزش موجود را در حد متعادل

 

نگاه داریم باید نگا ه وطرز فکر دانش آموز را نسبت به کسب علم وتحصیل عوض نماییم واز

 

نگرش منفی به دانش وعلم اندوزی دور نماییم وبه او بفهمانیم که تعلیم وتربیت در نوع زندگی

 

افراد ونحوه ی برخورد ومعاشرت بادیگران تأ ثیر دارد و فقط به جنبه مادی آن فکر ننمایند 0

 

  البته این انرژی مثبت انگیزشی میتواند از طرف اولیا ، مربّیا ن گران سنگ ؛ودوستان دانش آموز


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 14:49  توسط خسرو هوشیار  | 

دانش آموز وافت تحصیلی

کودک و اوایل دوران بلوغ دیگر برنامه های از پیش تعیین شده ای اولیاء و مربّیان را برایش قابل قبول

 

 نیست و خودش می خواهد در برنامه ریزی روزانه دخالت داشته باشد به همین خاطر باید توجه

 

 داشت که اگر مشاوره و راهنمایی لازم توسط اولیاء و مربیّان انجام نگیرد ممکن است برنامه ریزی

 

 اشتباه به وسیله دانش آموز لطمات جبران ناپزیری به تحصیل وحتّی زندگی خود بزند وافت شدید

 

 اموزشی به همراه داشته باشد 0

 

 

         راهكار ها :

 

 به دانش آموزان از ابتدایی ورود به دبستان برنامه ریزی لازم و ساده را به او آموزش دهیم

 

نه اینکه با القاء وادار کردن دانش آموز به یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده او را مجبور

 

به انجام آن کنیم زیرا با افزایش سنّ کودک از این نوع برنامه ریزی سر باز میزند و این

 

مسئله اشکالاتی در تحصیل او به وجود می آورد0 طوری او راآماده نماییم تا خود بتواند

 

یک برنامه ی درست وصحیح طر ح ریزی کند و اگر در برنامه ریزی خود دچار مشکلی گشت

 

از بزرگ ترها ویا از مربیان خود کمک بگیرد  واین یاری خواستن برای او شیرین تر و لذت بخش

 

تر است تا اینکه ما اورا مجبو ربه باید ها ونباید ها کنییم زیرا در این گونه موارد نوجوان از خود

 

واکنش نشان می دهد زیرا دلش می خواهد خود تصمیم بگیرد 0 چس لازم است اصولی و بابرنامه

 

پیش برویم تا او مطمئن به انجام کار شود 0


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 14:48  توسط خسرو هوشیار  | 

قواعد درست نوشتن کلمات

                کلمات دو املايي

 

     در کلمات دو املایی نوشتن واژه ها به هر دوصورت صحیح ودرست می باشد 0 ولی روش

 

    صحیح تر آن کلماتی است که در درون پرانتز قرار دارند 0

 

 

 

   عرابه  (ارابه )    اصطبل  (اسطبل ) طاس  ( تاس  )    طوس  (توس  )  ذ غال ( زغال  ) آ

 

 

  آزوقه  ( آ ذوقه )  هوله  ( حوله)  اطاق (اتاق )  اطو  ( اتو ) بلیط  (بلیت  ) غلطید  ( غلتید )

 

 

  طشت  ( تشت  ) طوفان ( توفان )  طهماسب  ( تهماسب )  باطری ( باتری ) طپانچه  ( تپانچه )

 

 

   امپراطور ( امپراتور ) طهمورث  (تهمورث )برحه  ( برهه  ) وحله  ( وهله  )

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 14:42  توسط خسرو هوشیار  | 

قواعددرست نوشتن کلمات

 

    باافعال بسیط به طور کلّی متّصل نوشته می شود 0

   بخواند – برفت – بدید

 2- هرگاه<<ب >> برسر افعالی که باهمزه شروع می شود بیاید  همزه به شکل غیر اول تبدیل

 

 می شود وپیش ازآن << ی >> میانجی می آید 0

 

مانند : افکند  ( بیَفکند ) افتاد ( بیٌفتاد  )  آمد  ( بیامد  )

 

3- هرگاه <<به >> به  کلمه ی پس از خود به صورت صفت یا قید به کار رود یک کلمه محسوب

 

  می شود وحرف <<به >> به کلمه وصل می شود 0

  مانند : بهتر - بخرد – بنام ( معروف )

 

4-اگر<< بی >> به عنوان پیشوند صفت ساز وقید ساز باشد ،متصّل نوشته می شود 0

 

 مانند : بینوا – بیمار – بیزار

  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 14:40  توسط خسرو هوشیار  | 

قواعد درست نوشتن کلمات

 

                                  

   املا و رسم الخط واژه ها و ترکیب ها

 

____________________________________________________________

 

1-در زبان فارسی قرار دادن همزه (ء )در آخر کلماتی که به ( ا ) ختم می شود نادر ست است 0

 

      بها ء – املا ء – انشا ء -           ( نادرست )         

 

       بها – املا  -  انشا  -              ( درست )

 

2   - همزه مفتوحی که حرف قبل از آن ساکن است ، به صورت ( أ ) نوشته می شود 0

 

       مانند :  مسأ له – نشأ ت  - هیأ ت – جر أ ت

 

3   - همزه مکسور ، پس از مصوت بلند ( ا ) به صورت (  یی ) تلفّظ و نوشته می شود 0

 

      مانند:  جایز – شمایل – عواید – قصاید – دایم -

         

4   - همزه ای که پیش از مصوت  بلند ( ي  )می آید به صورت ( ئئ ) نوشته می شود 0

 

  مانند:     عزرائیل – رئیس  - مرئی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 14:38  توسط خسرو هوشیار  |